GAELCHOLÁISTE DÁIBHÍS

Oideachas chun Saoirse Gaelcholáiste Dáibhís (GCD) has been recently established at Davis College to meet the increasing demand from the local community for an all Irish post primary education. Academic excellence is the hallmark of Gaelcholáiste Dáibhís, students’ academic strengths and areas for improvement are identified at an early stage and focused teaching/learning strategies are implemented.

Ráiteas Misin: Is aonad lánGhaelach, dara leibhéal, mheasctha í Gaelcholáiste Daibhis. Cuirtear oideachas ilghnéitheach d' ardchaighdeán ar fáil trí mhéan na Gaeilge. Cothaítear forbairt iomlán gach duine in atmaisféar Gaelach, dearfach, spreagúil. Feidhmionn Gaelcholáiste Daibhis mar aonad lastaigh de Davis College ata faoi phatrúnacht Bhord Oiliúna agus Oideachais Chorcai.

Gaelcholaiste Daibhis is an all-Irish, mixed, second level section. A high standard, multifaceted education is provided through the medium of Irish. The holistic development of every person is fostered in an inspiring, positive and Gaelic atmosphere. Gaelcholaiste Daibhis operates as a section within Davis College under the patronage of Cork Education and Training Board.

Not a Gaelscoil student, you too can benefit from an all-Irish education. Beginning your Post-Primary education through the medium of Irish is made easier in the supportive and encouraging atmosphere that exists at Gaelcholáiste Dáibhís.


For Further information contact An tUasal Michael O'Leathlobhair at gcd@daviscollege.ie or 022 21173

Turas go Daingean Ui Chuis Marta 2017

The Gael Colaiste Camogie team who took part in the inaugural ETB camogie blitz for Gael Colaiste and Ionad Lan Gaeilge